InterContinental

09/12/2023

InterContinental Hotels Group (IHG) một tập đoàn đa quốc gia trong ngành dịch vụ khách sạn tại Anh. InterContinental có hơn 5.900 khách sạn trên gần 100 quốc gia.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

alt-img
alt-img