Regent Hotels & Resorts

22/12/2023

Regent Hotels & Resorts là thương hiệu cao cấp nhất trong hệ thống của tập đoàn Regent Hotels Group. Đây là thương hiệu khách sạn đầu tiên của châu Á khẳng định được vị thế vững mạnh trong ngành công nghiệp khách sạn trên thế giới.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

alt-img
alt-img