google analytic GA 4 (9/11/2023)

Rubbermaid Commercial Products, có trụ sở tại Winchester, Virginia – USA. Là nhà sản xuất các sản phẩm dựa trên giải pháp, sáng tạo cho các thị trường thương mại và trên toàn thế giới. Từ năm 1968, Rubbermaid Commercial Products đã đi tiên phong về công nghệ và giải pháp hệ thống trong các loại dịch vụ thực phẩm, dụng cụ vệ sinh, xử lý chất thải, vận chuyển vật liệu, thiết bị nhà vệ sinh và các sản phẩm an toàn.

Cleaning and Housekeeping Carts (3 Item)

 • 1902467 – EXECUTIVE QUICK CART, SMALL

  1902467 – EXECUTIVE QUICK CART, SMALL

  The Rubbermaid Commercial Executive Quick Cart is the industry’s most durable mobile cart solution for housekeeping, janitorial and maintenance environments. REPELS WATER, OIL, AND STAINS with Teflon® fabric protector coating to maintain aesthetics and protect against daily use. HIGH PERFORMANCE MATERIAL construction provides strength and rigidity to withstand rigorous daily use. HEAVY-DUTY KICK PLATE increases […]

 • 1902465 – EXECUTIVE QUICK CART, LARGE

  1902465 – EXECUTIVE QUICK CART, LARGE

  The Rubbermaid Commercial Executive Quick Cart is the industry’s most durable mobile cart solution for housekeeping, janitorial and maintenance environments. REPELS WATER, OIL, AND STAINS with Teflon® fabric protector coating to maintain aesthetics and protect against daily use. HIGH PERFORMANCE MATERIAL construction provides strength and rigidity to withstand rigorous daily use. HEAVY-DUTY KICK PLATE increases […]

 • 1902466 – EXECUTIVE QUICK CART, MEDIUM

  1902466 – EXECUTIVE QUICK CART, MEDIUM

  The Rubbermaid Commercial Executive Quick Cart is the industry’s most durable mobile cart solution for housekeeping, janitorial and maintenance environments. REPELS WATER, OIL, AND STAINS with Teflon® fabric protector coating to maintain aesthetics and protect against daily use. HIGH PERFORMANCE MATERIAL construction provides strength and rigidity to withstand rigorous daily use. HEAVY-DUTY KICK PLATE increases […]

img img

Liên hệ

Quý khách vui lòng điền thông tin ở dưới đây! Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất!